Co się dzieje z gruzem po jego wywozie w kontenerach?


Podobnie jak przypadku domowych odpadów, także te budowlane mogą zostać poddane recyklingowi. Gruz wywożony w kontenerach zostaje w pierwszej kolejności oceniony jako czysty, zmieszany lub zanieczyszczony i na te podstawie podejmowana jest decyzja, co w dalszej kolejności będzie się z nim działo.

Jakie odpady można poddać recyklingowi?

W większości przypadków odpady budowlane wywożone w kontenerach mogą być poddane recyklingowi — są wówczas kruszone w taki sposób, aby powstały z nich materiał mógł zostać ponownie wykorzystany. Najczęściej znajduje on swoje zastosowanie do budowy chodników, alejek czy parkingów. Pokruszony i przesiany przez specjalne maszyny gruz może również zostać wykorzystany do produkcji mieszanek betonowych, wzmacniania fundamentów czy budowania wałów przeciwpowodziowych. Odpady budowlane, które można w ten sposób poddać recyklingowi to przede wszystkim beton i cegły.

Istnieją jednak także inne materiały uznawane za gruz, które można poddać recyklingowi. Są to przede wszystkim wszelkiego rodzaju elementy drewniane, czyli belki, deski, pokrycia dachów itp. Poddany obróbce materiał może być ponownie wykorzystany jako biomasa lub w przemyśle energetycznym. Innym przykładem odpadów budowlanych, które mogą otrzymać drugie życie, jest złom. Wszelkie elementy konstrukcyjne, przewody elektryczne czy pręty zbrojeniowe to materiały, które najpierw podlegają procesowi segregacji, czyszczenia, a na końcu topienia.

Składowanie elementów niemożliwych do ponownego wykorzystania

Istnieją oczywiście także materiały, które wywiezione w kontenerach nie mogą być poddane recyklingowi. W ich przypadku nie ma zatem szans na ponowne wykorzystanie. Zazwyczaj są to jednak materiały szkodliwe dla środowiska naturalnego, dlatego należy je umieścić w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu. Wysypiska do składowania tego rodzaju gruzu są specjalnie zabezpieczone, aby materiały nie emitowały szkodliwych substancji, szkodząc planecie. W niektórych przypadkach możliwe jest zamiast składowania wywiezienie takich materiałów w kontenerach do spalarni, gdzie zostają spalone.

GruzBob.pl
Szczecin

600 600 559
biuro@gruz-bob.pl

Wiadomość została wysłana! Wkrótce się skontaktujemy.

Copyright © 2015 by Gruz bob. All rights reserved.

ul. 1 Maja 36, 71-627 Szczecin | woj. zachodniopomorskie
NIP: 9551872054 | tel.: 600600559 | email: biuro@gruz-bob.pl

Projekt i realizacja: Internet-media.pl