Umowa na odbiór odpadów — czy zawsze jest obowiązkowa?


Wiele osób zastanawia się, czy wywóz odpadów dotyczy wszystkich obiektów. Zgodnie z prawem, zarówno domy i mieszkania, jak i budynki niezamieszkane takie jak biurowce, szkoły i uniwersytety, zakłady produkcyjne i usługowe, urzędy i inne instytucje publiczne zobligowane są do podpisania umowy na odbiór nieczystości. Istnieją jednak pewne wyjątki, o których dowiedzą się Państwo właśnie tutaj – zapraszamy!

Odbiór odpadów w budynkach niezamieszkanych

Wybór odpowiedniej umowy zależy od charakteru danego obiektu. Zazwyczaj dotyczy ona odbioru odpadów komunalnych, czyli podobnych do tych, jakie wytwarzane są w budynkach zamieszkanych. Są to przede wszystkim opakowania po różnego rodzaju artykułach żywnościowych, resztki jedzenia, zużyte artykuły higieniczne czy kosmetyki. Różnica polega na tym, że zgodnie z prawem, są to śmieci mające związek nie z zamieszkaniem, a czynnościami bytowymi w danym obiekcie. Tego rodzaju odpady będą dotyczyć zatem urzędów, placówek edukacyjnych, instytucji publicznych, domków letniskowych czy biurowców.

Nieco innym rodzajem nieczystości są te związane z charakterem prowadzonej branży. Dlatego przedsiębiorstwa powinny zawsze podpisywać inną umowę na odbiór nieczystości, obejmującą charakterystyczny dla niej rodzaj wytwarzanych śmieci. Mowa tutaj o specyficznym rodzaju odpadów w postaci zużytego sprzętu elektronicznego, części do samochodów lub maszyn, środków chemicznych innego rodzaju towarów, których utylizacja odbywa się w zupełnie inny sposób.

Umowa na odbiór nieczystości powinna zostać podpisana przez każdego właściciela nieruchomości, w których nie zamieszkują żadne osoby. Jedynym wyjątkiem są obiekty, w których prowadzona jest działalność gospodarcza niemająca związku z wytwarzaniem śmieci. Aby uregulować tę kwestię prawnie, należy w odpowiednim terminie (do 60 dni od powstania lub zmiany statusu nieruchomości) złożyć w urzędzie specjalne oświadczenie. Warto pamiętać, że jeśli poprzedni właściciel miał już podpisaną deklarację wywozu śmieci, do oświadczenia należy dołączyć jej kopię. Wyłącznie na takich warunkach możliwe staje się odstąpienie od umowy odbioru odpadów w budynkach niezamieszkanych.

GruzBob.pl
Szczecin

600 600 559
biuro@gruz-bob.pl

Wiadomość została wysłana! Wkrótce się skontaktujemy.

Copyright © 2015 by Gruz bob. All rights reserved.

ul. 1 Maja 36, 71-627 Szczecin | woj. zachodniopomorskie
NIP: 9551872054 | tel.: 600600559 | email: biuro@gruz-bob.pl

Projekt i realizacja: Internet-media.pl