Jakie kary grożą za nielegalny wywóz śmieci?


Kupując sprzęt AGD, RTV, meble, armaturę łazienkową czy nawet produkty spożywcze praktycznie wszystko jest zapakowane czy to w folię, czy to w papier. W związku z tym produkujemy coraz więcej śmieci. Choć wyrzucenie zwykłego worka z odpadami BIO czy też z plastikiem do kosza jest dosyć prostym zadaniem, to pozbycie się gruzu czy też innych odpadów budowlanych wymaga już specjalnych rozwiązań. Nie można tego typu śmieci umieścić lub zostawić obok pojemników koło bloku czy też domu. Niektórzy, chcąc zaoszczędzić na legalnych rozwiązaniach, posuwają się do sposobów łamiących prawo, zostawiając odpady w lesie lub miejscach do tego zupełnie nieprzeznaczonych. Niestety takich sytuacji jest wiele, mimo rosnących sankcji. Jak można sklasyfikować śmieci? Jakie kary grożą za nielegalny wywóz śmieci? Jak pozbyć się odpadów w prawidłowy sposób? Tego dowiesz się z naszego artykułu!

Podział odpadów

Oczywiście jest wiele rodzajów i klasyfikacji odpadów. Skupimy się jednak na takiej klasyfikacji, która najlepiej zobrazuje, czego dokładnie dotyczy nielegalny wywóz śmieci. Możemy więc wyodrębnić:

  • Odpady komunalne, czyli takie, które wytwarzamy na co dzień w każdym gospodarstwie domowym. Oczywiście należy pamiętać o ich segregacji na papier, plastik, metal, szkło, bio oraz odpady zmieszane. Pojemniki na śmieci znajdują się zazwyczaj przy bloku czy też danym domostwie;
  • Odpady wielkogabarytowe, a więc to takie, które pochodzą z różnego rodzaju remontów czy z budowy. Może to być m.in. gruz, stare meble, czy też odpady budowalne. Tego typu rzeczy nie wolno umieszczać w pojemnikach przeznaczonych na śmieci komunalne. Jedynym rozwiązaniem jest ich wywóz do PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Oczywiście można także zamówić specjalną firmę, która zajmie się tego typu zadaniem.

Można już więc zauważyć, że nielegalny wywóz śmieci ma związek z umieszczeniem ich w nieprzepisowym miejscu, jakim są m.in. kosze komunalne czy też las. Wszystkie takie działania są nielegalne, za co grozi kara zgodna z zapisami w Kodeksie wykroczeń.

Jakie kary grożą za nielegalny wywóz śmieci?

Za tego typu wykroczenie przewidziane są wysokie kary finansowe. Zgodnie z artykułem 24 Kodeksu Wykroczeń przewidziany jest mandat karny do 5 tysięcy złotych. Oczywiście jego wysokość jest uzależniona od rodzaju, a także i samej ilości śmieci.

Warto także pamiętać, że wykroczeniem jest nie tylko wywóz odpadów w nielegalne miejsce, ale także i sposób, w jaki cały proces się dobywa. Artykuł 117 stanowi, że nie można składować luzem odpadów wielkogabarytowych, nawet jeśli byłoby to własne podwórko. Ma to bezpośredni związek z normą mówiącą o utrzymywaniu czystości na posiadanej działce. Złamanie przepisu może wiązać się z otrzymaniem mandatu na 1500 zł.

Kara grozi także za tworzenie oraz utrzymywanie dzikich wysypisk śmieci m.in. w lasach, ponieważ może to grozić zanieczyszczeniem ziemi, wód gruntowych czy życiu zwierząt. Co ciekawe, jeśli doszłoby do nielegalnego wyrzucenia gruzu czy mebli do pojemników komunalnych firma obsługująca ich opróżnianie może nałożyć na mieszkańców opłatę w momencie, kiedy doszłoby do uszkodzenia pojazdu czy linii sortującej.

Aby nie narażać się na ewentualne kary grożące za nielegalny wywóz śmieci, lepiej wynająć profesjonalną firmę, która się tym zajmie. Oczywiście generuje to wydatek, jednak będzie on znacznie niższy niż w przypadku otrzymania mandatu karnego. Dlatego też nie ma co ryzykować - lepiej zaufać fachowcom i nie martwić się o ewentualne konsekwencje prawne.

GruzBob.pl
Szczecin

600 600 559
biuro@gruz-bob.pl

Wiadomość została wysłana! Wkrótce się skontaktujemy.

Copyright © 2015 by Gruz bob. All rights reserved.

ul. 1 Maja 36, 71-627 Szczecin | woj. zachodniopomorskie
NIP: 9551872054 | tel.: 600600559 | email: biuro@gruz-bob.pl

Projekt i realizacja: Internet-media.pl